Pintar peres, pintar mones

M.Demura Encàrreg per a un professor horrend. (Detall) Barcelona 2017